Activitats de 2016-2017

 

CALENDARI D'ACTIVITATS, CURSOS I INFORMACIONS

 


AMB EL SUPORT DE L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA I DE L'INSTITUT RAMON MUNTANER

Finalitat dels cursos: 

Entre els objectius de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària
figura el de sensibilitzar el nostre país envers les disciplines de què s'ocupa. Una manera d'aconseguir-ho,
és promoure-les i fomentar-les per tal que llur estudi arribi a formar part de la cultura popular catalana.
 És en aquesta línia que seguim el camí marcat pels anys anteriors.

Un títol de diplomat

 


ES  LLIURARAN  CERTIFICATS D’ESTUDI 

Més informació: Tel.  935 545 250 Fax. 935 898 035. 
Horaris d'atenció:  de dilluns a dijous de 17 h a 20 h

(Sra. Mª dels Àngels Espert) 
Per correu electrònic:    

Per la web:  www.scgenealogia.org